You are here
Hikmah & Inspirasi 

ABDURRAHMAN BIN AUF SELALU GAGAL JADI ORANG MISKIN

[Kisah Inspiratif Sahabat Nabi] ABDURRAHMAN BIN AUF SELALU GAGAL JADI ORANG MISKIN Ini adalah kisah mengenai Sahabat Rasul, Abdurrahman bin Auf, tentang investasinya membeli kurma busuk. . Suatu ketika Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda, “Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya.” Ini karena orang yang paling kaya akan dihisab paling lama. . Maka mendengar ini, Abdurrahman bin Auf pun berfikir keras, bagaimana agar bisa kembali menjadi miskin supaya dapat masuk syurga lebih awal. Setelah Perang Tabuk, kurma di Madinah yang ditinggalkan sahabat menjadi busuk. Lalu harganya jatuh….

Read More
Kisah Muslimah 

Kisah Sahabat Nabi: Abdurrahman bin Auf, “Manusia Bertangan Emas”

  Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok delapan orang yang mula-mula masuk Islam. Ia juga tergolong sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga dan termasuk enam orang sahabat yang bermusyawarah dalam pemilihan khalifah setelah Umar bin Al-Khathab. Di samping itu, ia adalah seorang mufti yang dipercayai Rasulullah berfatwa di Madinah selama beliau masih hidup. Pada masa Jahiliyah, ia dikenal dengan nama Abd Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Ia memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia mendapatkan hidayah dari Allah dua…

Read More
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com