Tuesday, September 18, 2018

Subhanallah, Inilah Alasan Kenapa Harus Puasa Senin Kamis


Puasa senin-kamis adalah puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW..sebagaimana sabda Rasu-lullah saw dari Abu Hurairah:“
Bahwasaannya Rasulullah saw adalah orang yg palang panyak berpuasa di hari senin-kamis Ketika ditanya alasannya,Rasulullah bersabda: sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari senin dan kamis,maka ALLAH akan mengampuni dosa setiap orang muslim/orang mukmin, Kecuali dua orang yang bermusuhan. Maka ALLAH berfirman:Tangguhkan keduanya.'(HR.Ahmad)

Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan puasa senin-kamis.Disamping Nabi menganjurkan,Nabi sendiri mengerjakannyag. Hal ini dapat terungkap lewat sebuah hadits dari Aisyah binti Abi Bakaq.“Um-mul Mukminin Aisyah berkata:

NABI MUHAMMAD SAW sangat antusias senang melaksanakan puasa senin dan kamis.”(HR.Turmuji,Nasai dan Ibnu Majah) Dihari senin adalah hari kehadiran manusia yang paling sempurna yang diutus oleh ALLAH SWT .

untuk menyampaikanRisalah-NYA,Itulah NABI MUHAMMAD SAW,yang dilahirkan ditengah keluarga Hasyim.Beliau dilahirkan di Makakah pada hari senin pagi tangal 9 RABIUL AWAL,permulaan tahun dari peristiwa Gajah,yakni bertepatan dengan tangal 20 april tahun 571 masehi. Setelah beliau diutus menjadi RASUL,Beliau menjadikan hari senin sebagai hari yang istimewa.Hadits dari Abi Qatadah al-anshariy menyebutkan bahwa RASULULLAH SAW pernah ditanya tentang puasa pada hari ARAFAH,"NABI menjawab:Puasa itu menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
Dan Beliau ditanya tentang puasa ASYURA dan menjawab:Puasa itu menghapus dosa tahun yang lalu"Beliau ditanya tentang puasa senin-kamis lalu Beliu menjawab:Pada hari adalah hari dimana AKU Dilahirkan,AKU Dijadikan seorang utusan(RASUL),dan pada hari itu juga aku menerima wahyu."(HR.Muslim) DAN Bagaimana dengan hari kamis,,,,????Kenapa hari kamis menjadi istimewa sehingga kita disunnahkan untuk berpuasa pada hari itu....??? Setiap amal perbuatan yang dilakukan hamba ALLAH akan dilaporkan oleh malaikat pen-catat amal.sekecil apapun amal kebaikan yang dilakukannya ALLAH akan memberikan Ganjaran yang berlipat ganda.Begitu juga,sekecil apapunamal kejelekan yang dilakukan oleh seseorang maka ALLAH tidak segan-segan memberikanbalasan yang setimpal, .."Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat ZARAH pun,niscaya ia melihat?(balasan)DAN barang siapa mengerjakan kejahatan seberat ZARAH pun,niscaya ia akan melihat(balasan)pula"(QS.al_Zalzalah:7-8) DIsamping itu,puasa pada hari senin-kamis puasa yang sangat istimewa karena pada hari itu dibukakanya pintu surga.
sebagaimana sabda RASULULLAH SAW: Pintu-pintu disurga dibuka pada hari senin dan kamisMaka pada hari itu akan diampuni setiap hanba yang tidak mempersekutukan ALLAH dengan sesuatu apapun.kecuali orangyang diantara dirinya dan saudaranya terdapat permusuhan.Lalu dikatakan:.."LIHATLAH kedua orang itu hingga mereka berdamai."(HR.Muslim,Abu Daud dan an-Nasai)PINTU-PINTU surga dibuka pada hari senin dan kamis menjadi anugrah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Orang-orang yang melaksanakanamal shaleh pada hari itu akan menjadi lebih dekat dengan surga.
DAN INILAH KEISTIMEWAAN NYA..
① Dijamin masuk surga:
ALLAH SWT..menyediakan surga untuk hambanya yg beriman,bertakwa,dan beramal sholeh.disanalah mereka akan abadi dgan kenikmatan yang ALLAH sediakan.karena itu ,tidak ada tempaj yang paling baik dan indah secgai tempat kembali diakhirat kecuali surga.
Surga penuh kenikmatan itu diciptakan secgai ganjaran atas jerih payah hamcnya yg beqtakwa...
Dan orang-orang beriman yang mengerjakan amal sholeh,sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi didalam surga.yg mengalir sungai-sungai dibawahnya.mereka kekal didalamnya.itukah sebaik-baiknya pembalasan bagi orang yang beramal.” (QS.al-ankabut:58)
②Terhindar dari siksa Api neraka..
Rasulullah saw bersabda tidakkah seorang hamba berpuasa satu hari dijalan ALLAH,melainkan ALLAH menjauhkan wajahnya degan hari itu dari neraka selama 70 tahun.(HR:Bukhari dan muslim)
Dalam riwayat lain Rasulullah menjelaskan bahwa orang perpuasa dijalan ALLAH,akan dijauhkan dari neraka jahannam sejauh seratus tahun.”Barang siapa berpuasa sav hari dijalan ALLAH,maka ALLAH akan menjauhkan dirinya neraka jahannam sejauh perjalanan seratus tahun.”(Silsilah Ash-Shihah:6/2565)
③ Menjadi penolong pada hari kiamat
...”Pada hari itu manusia bagaikan kupu-kupu yang berterbangan.Dan gunung-gunung seperti bulu-bulu dihamburkan.(QS:AL-Qariyah:4-5)dalam ayat lain
..”Apabila sangkakala ditiup,maka tidak ada lagi pertalian keluarga diantara mereka pada hari itu (hari kiamat) dan tidak(pula) mereka saling bertanya.”(QS:AL-Mukminun :101)
Diantara amal shaleh yang sangat ditekankan oleh Rasululkah adalah puasa dan tilawatul Quran.sebab,dua amal shaleh tersebut akan menjadi syafaat pada hari kiamat bagi orang yg melaksanakannya.sebagaimana sabda Rasulullah:’Puasa dan Al-Quran akan memberi Syafaat(pertolongan)bagi hamba pada hari kiamat.puasa berkata:ya ALLAH ,aku mencegahnya dari makan dan memuaskan syahwat pada siang haqi maka jadikanlah aku sebagai penolongnya.’Maka syafaat kfuanya diterima ALLAH.”(HR.Ahmad)
④Menanamkan kedekatan diri pada ALLAH
Setiap amaliah wajib memiliki amaliah sunnah yg menyempurnakan kekuranganya.shalat lima waktu misalnya,memiliki shalat"sunnah,seperti Tahajud,dhuha,rawatib,dan lain". Puasa ketakwaan ,serta kesabaran mengendalikan nafsu,semuanya bermuara pada hati.maka,besuasa senin -kamis berarti menyambv sebuah pengembaraan penting bagi setiap hati.menuku kesuciannya dan menuju ridha sang Rahman,pencipta tiap-tiap hati.
⑤Mempercepaterkabulnya Doa Doa dianjurkan pada setiap sbt dan setiap waktu.ALLAH telah memerintahkan hambanya untuk berdoa kepada-NYA.”Tuhanmu berkata,mintalah ke-pada-KU,niscaya Aku kcukkan.”(QS.Ghafir:60)
.”Bagi mereka sendirilah amal yang dikerjakan anak cucu adam,kecuali puasa.sesungguhnya puasa itu untuk-KU.Dan Aku sendirilah yang akan memberi balasanya.”(Hadis Qudsi,riwayat Abu Hurai-rah)
Oleh karena itu kita masih diberi umur mari kita memperbanyak amal shaleh untuak bekal pada hari akhir.
Semoga bermaanfaat bg yg mau baca...
Akhiru kalam wassalamualaikum wr wb,

0 comments

Post a Comment